Ekoturism är en turism har för avsikt att ha så lite påverkan som möjligt på ömtåliga och orörda naturområden. Det handlar om socialt ansvarsfullt resande. Man reser i smågrupper som ett alternativ till sedvanlig kommersiell massturism. Ledorden är hållbar miljö.

Syftet är vanligtvis att ekoturisterna även utvecklas på ett personligt plan och att de får någon form av utbildning under resan. I priset för resan ingår ofta att en del går till olika fonder för till exempel ekologiskt bevarande.

 

Ekonomisk utveckling & politiskt inflytande
Ekoturism kan även leda till ekonomisk utveckling för de naturfolk som bebor de utvalda resmålen. Destinationer var kulturarv, flora och fauna tillhör de primära attraktionerna. Dessa återfinns ofta på landsbygden – på relativt otillgängliga platser – avlägsna den urbana bebyggelsen. Man menar att lokalbefolkningen, genom den stärkta ekonomin, får ett politiskt inflytande.ekoturism

 

Olika kulturer & mänskliga rättigheter
Ivrarna av ekoturism menar också att respekten för mänskliga rättigheter och olika kulturer främjas.
Vilket inkluderar föreställningen om informerat samtycke (eng. informed consent). Innebärande att  det handlar om ett ömsesidigt utbyte, vilket både lokalbefolkning och ekoturister ska vara medvetna om. Lokalbefolkningen är, i sitt samhälle, ansvariga för hur besökarna och deras önskemål ska hanteras inom ramen för naturfolkens kultur.

 

Certifiering
Definitionen av ekoturismen är oklar. The International Ecotourism Society har ställt upp kriterier för vad som får kallas ekoturism. Enligt dessa ska kopplingen mellan samhälle och natur, både globalt och lokalt, betonas. Alltså inte bara vara en resa till fjärran land och svårtillgänglig plats med exotisk natur. I kriterierna ingår även att miljöpåverkan ska minimeras och att ekoturisten ska bli mer medvetenheten om värdlandets politiska, ekonomiska och sociala klimat, vilket torde inkludera de naturfolk vars hemvist är den som ekoturisterna besöker. Vidare är ett av kriterierna att resenären medvetandegörs om miljö- och kulturfrågor. Vederbörande ska också visa erforderlig respekt för dessa frågor och vara positivt inställd till naturskydd, ekonomi och lokal kontroll.

Certifieringen av ekoturism fungerar både som ett sätt att upprätthålla standarden och att förbättra den kontinuerligt. Man vill ge de gröna värderingarna en chans att verka inom marknadsekonomins ramar. Arbetet med utvecklingen av det globala certifieringssystemet (under arbetsnamnet) Sustainable Tourism Stewardship Council, pågår. Naturens Bästa är det vanligaste kvalitetsmärkningssystemet i Sverige.

 

Kritik mot ekoturism
Även om syftet med ekoturism är gott så påverkas den lokala kulturen av kontakterna med besökarna. Kontakterna innebär alltid även att den lokala kulturen påverkas av marknadsekonomiska faktorer i det mänskliga utbytet mellan värd och gäst. Ständiga förbättringar för att möta ekoturisternas önskemål reducerar resmålets unikitet och resultatet blir då kanske att

ekoturisterna fortsätter med det forskaren Maria Miesord kallar ”den vite mannens sökande efter vad han har förstört” – på nya orörda platser.

 

Ekoturism i Sverige
När du reser runt som ekoturist i Sverige, för att åka på varg- och björnsafari i Härjedalen eller turer med hundspann i fjällen, kan du reducera din miljöpåverkan på resan. Gör det genom att välja att köra en elbil eller bränsleoptimerad dieselbil som ger mindre avgasutsläpp. För ytterligare information om bränsleoptimering, läs mer på Dieselkraft.